<< Powrót

Schemat przyjmowania e-mailowych zleceń na matryce chemigraficzne

TRYB ZLECENIA

 • Zwykły - tj. do 15.00 w przeddzień trawienia
  • na matryce@multigraf.pl
  • dokładne sprawdzenie zapisów cyfrowych
  • dokładne sprawdzenie jednoznaczności zlecenia 
  • potwierdzenie do 16.00 przyjęcia zlecenia do realizacji w dniu następnym.
 • Nadzwyczajny po godzinach - tj. 15.00-18.00 w przeddzień trawienia
  • na matryce@multigraf.pl i naświetlarnię: punkt@punkt.krakow.pl
   Naświetlarnia (w przeddzień trawienia):
   potwierdzenie przyjęcia do realizacji wysłane do 19.00 klientowu i Multigrafowi.
   Multigraf (w dniu trawienia do 11.00)
  • sprawdzenie zapisów cyfrowych
  • sprawdzenie jednoznaczności zlecenia
  • potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji
 • Nadzwyczajny - ekspres - tj. od 18.00 w przeddzień trawienia do 10.00 w dniu trawienia
  • na matryce@multigraf.pl
   Multigraf (w dniu trawienia do 11.00):
  • sprawdzenie zapisów cyfrowych
  • sprawdzenie jednoznaczności zlecenia
  • potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji
    

WYSYŁKA

 • Zwykła - wysyłka spedycją na kolejny dzień roboczy po dniu trawienia
 • Ekspresowa - wysyłka spedycją z trawienia piątkowego na sobotę albo wysyłka PKS lub PKP w dniu trawienia


Wycena: standardowa cena klienta to zlecenie wykonywane w trybie zwykłym z wysyłką zwykła, tryb nadzwyczajny i/lub wysyłka ekspresowa podnosi koszty zlecenia o koszty dodatkowe jakie z tego tytułu poniósł Multigraf (refakturowanie kosztów dodatkowych)