<< Powrót

Jak przygotować materiał do wykonania matryc i patryc magnezowych

MATRYCA powstaje wówczas, gdy rysunek jest wytrawiany w głąb płyty magnezowej

PATRYCA powstaje wtedy, gdy tło jest wytrawiane i tym sposobem rysunek wystaje ponad powierzchnię


  1. Przygotować projekt o liniach nie cieńszych niż 0,2 mm. Do rastrowań nie używać liniatury większej niż 20 linii na cm i wypełnieniu powierzchni powyżej 18%.

  2. Projekt dostarczyć

  • na wykonanym filmie:
    • jeśli będzie termodruk lub tłoczenie wgłębne, wówczas powinien być to negatyw czytelny od strony emulsji, czyli negatyw sitowy (powstanie patryca lewoczytelna)

    • jeśli tłoczenia wypukłe wówczas należy dostarczyć film do wykonania patrycy (tłoczenie od spodu) - negatyw nieczytelny od strony emulsji, czyli negatyw offsetowy oraz dostarczyć film do wykonania matrycy (do kontrowania od wierzchu tłoczonego materiału). Przy czym obraz w pozytywie musi byś powiększony od obrazu negatywowego o grubość tłoczonego materiału. Zamiast patrycy można zastosować pragoplast

  • w formie elektronicznej na nośnikach danych lub przesłane e-mailem (adres: matryce@multigraf.pl) Projekt wykonać w skali 1:1, czarno-biały, wykonany w programie CorelDraw. W przypadku bitmap wykonać wydruk na drukarce o dużej rozdzielczości, aby sprawdzić czy rysunek ma dostatecznie gładkie linie. Bitmapy zapisywać
  • w formacie TIF. W przypadku wysyłania pocztą elektroniczną zaznaczyć do czego ma służyć matryca lub jak ma wyglądać. Po przesłaniu e-mailem prosimy o kontakt telefoniczny.